Concede, qaesumus, omnipotens Deus: ut fideles tui, qui sub sanctissimæ Virginis Mariæ Nomine et protectione lætantur; eius pia intercessione a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia æterna pervenire mereantur in cœlis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula sæculorum.Amen.

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny, za Jej miłosiernym wstawiennictwem wolni byli od wszelkich nieszczęść na ziemi i zasłużyli na dojście do wiecznej radości.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obraz Najświętszego Imienia Maryi z kościoła pw. Najświętszego Imienia Maryi na Forum Trajana w Rzymie.