PSS prowadził ośrodek „Praktyczna Pani”. Dla członków i pracowników Spółdzielni prowadzono różnorakie kursy i szkolenia. Organizowana była pomoc dzieciom w nauce, usługi krawieckie i fryzjerskie, nawet… wypożyczalnia naczyń.

Jak czytamy w kronice „Społem”:

Salon „Praktyczna Pani” powstał w 1960. Od tego czasu rozwija on bardzo pożyteczną działalność wśród członków i pracowników spółdzielni.  Długoletnim kierownikiem salonu jest Julia Sciubowa. Działalność społeczno-samorządowa, wychowawcza i usługowa koncentrowały się w tym ośrodku.

 

 

Kurs kroju i szycia

 

„Praktyczna Pani” współpracowała z radzyńską Szkołą Podstawową Nr 1

Działalność salonu została dostrzeżona przez prasę lokalną:

 

Kurs żywieniowy