O Powiatowej Komisji Spółdzielczości i Organizacji Zbytu, kolonie dla przybyszek z Gdańska oraz „jakie ziarno, taki plon”.