„Pismo Święte przytacza siedem słów Najświętszej Maryi Panny, przy czym przez ” słowo”, zgodnie z tradycją, rozumiemy tu wypowiedź. Sześć z nich zacytowanych jest wprost, jedno pozostaje w domyśle.”- pisze w swych rozważaniach ojciec Wawrzyniec Waszkiewicz. Dwa pierwsze słowa zabrzmiały w czasie Zwiastowania: „Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?” (” Jakże to się stanie, gdyż męża nie znam?”) oraz „Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.”(„Oto ja Służebnica Pańska:niech mi się stanie według słowa twego.”). Maryja w pierwszym słowie wystawia archanioła Gabriela na próbę, aby mieć pewność co do prawdziwości zwiastowania, a drugim sprawia, że Słowo staje się ciałem.

Słowa Maryi, które są jednocześnie modlitwą, mistrzowsko analizuje ojciec Wawrzyniec: