Obawy przed „Kamienną Górą”, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet działa!