W minionym tygodniu, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się jubileuszowe posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” z okazji 40-lecia pierwszego spotkania komitetu założycielskiego „Solidarności”.

W podziękowaniu za zaangażowanie w działalność NSZZ „Solidarność ” odznaczenie związkowe przyznano m.in. Księdzu Kanonikowi Henrykowi Ochowi z Parafii Św. Anny w Radzyniu Podlaskim.

Serdecznie gratulujemy!