Miasto Radzyń Podlaski w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, otrzymało 69 957,58 zł na zakup laptopów, które były wykorzystane do domowego nauczania w okresie trwania pandemii koronawirusa Covid 19.

Pozyskana kwota pozwoliła na zakup 22 laptopów Lenovo wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zdalnego nauczania. Notebooki zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego (8 sztuk) oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 (14 sztuk).

Zakup sprzętu komputerowego jest odpowiedzią Miasta na potrzeby uczniów wykluczonych cyfrowo oraz nauczycieli, którym sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania nauki zdalnej. Wnioski o użyczenie sprzętu można składać do dyrektorów poszczególnych szkół. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.