Na co dzień jest specjalistą ds. logistyki w  SM Spomlek.

1/ Wchodziłem do Rady Miasta z myślą poprawy, udogodnienia, ulepszenia… 
Wchodziłem do Rady Miasta z myślą aktywnej pomocy i wsparciu mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Ponadto chciałem wnieść swoją wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianej optymalizacji, aby we współpracy z Burmistrzem poprawiać funkcjonowanie naszego miasta. Istnieje wiele różnorakich barier w tej kwestii, ale jestem pełen nadziei, że wspólnymi siłami uda się nam osiągać cele krótkoterminowe oraz zrealizować program wyborczy.
2/ Najważniejsze zadania i problemy w obecnej kadencji Rady Miasta
Najważniejszym zadaniem w obecnej kadencji Rady Miasta jest pracować w taki sposób, aby miasto Radzyń Podlaski ciągle się rozwijało. Jest to jednocześnie problem, gdyż przy zmniejszonych przychodach miasto musi realizować projekty inwestycyjne. Kolejny problem  to gospodarka odpadami komunalnymi. Nikt z nas nie lubi podwyżek, a w tej kadencji byliśmy zmuszeni już dwukrotnie podnieść ceny odbioru śmieci.
3/ Najpilniejszą sprawą/ palącym problemem w moim okręgu wyborczym  ( 6 – Kazimierza Jagiellończyka bloki nr: 3, 4, 5, Kleeberga, Zaródki, Zabielska (od ul. Kleeberga do końca)  jest…
Najpilniejszą sprawą / palącym problemem w moim okręgu wyborczym jest modernizacja ul. Zabielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kleeberga w stronę Zabiela. Jest to zdecydowany priorytet, gdyż obecna droga jest w kiepskim stanie i nie posiada chodnika. Mam nadzieję, że współpraca trzech samorządów: Starostwa Powiatowego, Miasta oraz Gminy Radzyń Podlaski przyniesie niezbędne zmiany w tej materii.