Wydarzenia zebrał Arkadiusz Kulpa.

1 lipca 1992 roku – w Radzyniu oficjalnie rozpoczęła działalność Redakcja Terenowa Katolickiego Radia Podlasie. Redakcja swoją działalność zakończyła w październiku 1999 roku.

4 lipca 1893 roku – w Radzyniu Podlaskim urodził się Tadeusz Józef Laskowski, przedwojenny właściciel Zakładów Metalowych w Radzyniu, przekształconych później w Górnicza Fabrykę Narzędzi. Zmarł 9 lutego 1976 roku.

5 lipca 1940 roku – w lesie w pobliżu wsi Sitna hitlerowcy rozstrzelali harcmistrza Michała Lisowskiego i czternastu innych członków podziemnej organizacji harcerskiej

17 lipca 1470 roku – Biskup krakowski Jan Lutkowic z Brzezia wydaje w Iłży dokument, którym powiększa teren parafii w Kozimrynku, przyznając jej wsie: Paszki, Branica, Niewęgłosz i Zbulitów.

17 lipca 1864 roku – carski sąd polowy zebrany w sali balowej pałacu Potockich w Radzyniu wydał wyrok śmierci na bohaterskiego dowódcę oddziału powstańczego- 27 letniego Leona Kota. Wyrok wykonano publicznie w rodzinnej wsi Kota – Kąkolewnicy, 2 sierpnia 1864 roku.

22 lipca 1934 roku – w nocy z 22 na 23 lipca miało miejsce włamanie do sklepu Radzyńskiej Spółdzielni Spożywców, mieszczącego się w halach miejskich ( nieistniejący już dziś budynek przy kościele Trójcy Świętej na ul. Ostrowieckiej). Nieznani sprawcy zabrali cały zapas herbaty, droższego tytoniu i czekolady.

23 lipca 1944 roku – czołgiści 36 Brygady Pancernej płk. Żarykowa wyparli z Radzynia wojska Niemieckie, tym samym kończył się w powiecie radzyńskim okres okupacji niemieckiej, a zaczynał o wiele dłuższy okres okupacji sowieckiej.

25 lipca 1934 roku – w sali Wydziału Powiatowego w Radzyniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy starosty radzyńskiego Henryka Banaszkiewicza.

26 lipca 1935 roku – piorun zniszczył kopułę kościoła pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim