________________________________________________________________________________________________

A Elbereth Gilthoniel,

silivren penna míriel

o menel aglar elenath!

Na-chaered palan-díriel

o galadhremmin ennorath,

Fanuilos, le linnathon

nef aear, si nef aearon!

 

O Śnieżnobiała, Czysta Pani,

Królowo zza zachodnich mórz,

Światłości dla nas, zabłąkanych

W świecie splątanych drzew i dróg.

Giltoniel! O Elbereth!

Czysty twój wzrok, jasny twój dech!

O Śnieżnobiała! Tobie nasz śpiew

W kraju dalekim od Wielkich Mórz

Tolkien

________________________________________________________________________________________________