Kolejna karta z dziennika sapieżyńskiego. Mowa o zmartwieniach o syna i bratanka, którzy przebywają w Modlinie oraz o liście hańby oficerów oddanych Cesarzowi. Iwan Paskiewicz zostaje Księciem Warszawskim.

Sobota 24 września [1831 r.]

Dzisiaj mówił mi Pan Andrzej [Zamoyski], że rozmawiał z oficerem rosyjskim , który mu powiedział, że Pan Władysław [Zamoyski] nie jest wzięty1, ale jedynie ranny lekko.

Podczas obiadu doktor Hildebrand powiedział, że widział plejzerowanych 2 Rosjan, którzy się bili w czwartek pod Modlinem Drugim kłopotem, jest tam mój syn [Leon Ludwik] i Zdziś [Zamoyski]. Wieczorem Bartolli mi powiedział, że mu jednej oficer powiedział, że książę Adam [Czartoryski] zraniony. Trzeci kłopot, już nie wiedzieć co począć, a żadnego nie ma środka dowiedzieć się prawdy. Pułkowni, u mnie kwaterowany powrócił.

We wszystkich gazetach publikują imiona tych oficerów co wykonali przysięgę posłuszeństwa Cesarzowi.

Dzisiaj przyszła sztafeta3 z Petersburga, [Iwanowi] Paszkiewiczowi Cesarz nadał tytuł Księcia Warszawskiego.

1 Schwytany.

2 Zranionych.

3 Wiadomość.