Zefirelli
Nie
Pokazał
Gabriela
W
Scenie
Zwiastowania
Więc
Maryja
Mówi
W
Zasadzie
Sama
Do
Siebie

Wiem
Że
To
Trudne
Żeby
Pokazać
W
Filmie
Anioła
A
Jednocześnie
Uniknąć
Kiczu
Dlatego
Archanioł
Gabriel
Powinien
Być
Ukazany
Jako
Czołg

I
Na
Ikonach
Też