Wczoraj, podczas prezentacji inskrypcji więźniów w radzyńskim areszcie UB, Dariusz Magier i Paweł Żochowski przedstawili wyniki najnowszych badań.

Stworzyliśmy katalog 254  inskrypcji. 145 z nich to imiona i nazwiska osadzonych, 43 to nazwy miejscowości, z których pochodzili. Zachowało się 35 dat, 27 religijnych odniesień do Boga, modlitw o ratunek i 4 sentencje

-informuje Dariusz Magier, prezes Instytutu Bronisława Szlubowskiego

450 Wyklętych stanowiło 25% więźniów. Z imienia i nazwiska rozpoznano 398 osób, czyli blisko 90% całości.22 to liczba utrwalonych w inskrypcjach personalnych na ścianach radzyńskiej katowni (6%). Zebrane dane składają się na: imię i nazwisko więźnia, miejsce zamieszkania, formacja, miesiąc i rok aresztowania oraz numer celi, w której pozostawiono inskrypcję

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części prezentacji: