Kolejna karta z dziennika Anny Sapieżyny informuje nas o odwiedzinach rodzinny, bratanków ordynata zamojskiego, Celiny i Augusta Zamoyskich. Część rodziny bierze czynny udział w powstaniu listopadowym –  czterech z siedmiu synów oraz mąż Celiny, Tytus. Spotkanie rodzinne, to także wysłuchanie  gen. Piotra Andrzejewicza Dannenberga.  Cesarz, Car Mikołaj zażądał wycofania wojsk polskich aż pod Płock.

Niedziela 4 września [1831]

Dzisiaj Celina i Zdziś [Zamoyscy]1 byli u mnie na obiedzie. Byłam bardzo cierpiąca. Cały czas zatrudnialiśmy się rozmową [Leopolda] Kronenberga2 z [Ignacym] Prądzyńskim. [Piotr Andrzejewicz] Darnenberg3 mówił, że cesarz po dziesięciu miesiącach wojny się przekonał, że to nie jest fakcja4 ale wojna narodowa, że pragnienie przestania wylewu krwi. Powiedział, że Cesarz będzie dotrzymywał konstytucją, nawet może w niej zrobić podług naszego żądania, że amnestia da, że wszystkich urzędników zostawi na swoich urzędach, ale na przyłączenie innych prowincji nigdy nie zezwoli. Po tym konfidencjonalnie wiele rzeczy mówił [Ignacemu] Prądzyńskiemu.

Dzisiaj w gazetach publikowano odezwę Mikołaja do Polaków. Ta zawsze jest w dawnym stylu, żeby się zupełnie poddali jemu [tzn. Cesarzowi], że doświadczą jego Ojcowskiej łaskawości. Dannenberg jeszcze i to przyłączył, że jeżeli chcemy wejść w układy, nasze wojska powinny od Warszawy odstąpić i zrejterować5 ku Płockowi. Na to [wszystko] oburzył się Prądzyński, Dannenberg się wycofał [oraz] powiedział, że to tyko na[d]mienił ale bez żadnego zlecenia.

1 Dzieci Stanisława Kostki Zamoyskiego XII Ordynata na Zamościu i Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej.. Celina wyszła za mąż za Tytusa Działyńskiego w 1825 r. Natomiast Zdzisław był jednym z 7 synów pary ordynackiej. Dał początek swojej gałęzi rodu na Podkarpaciu w miejscowości Wysocko, gdzie stoi piękny okazały pałac.

2 Polski bankier pochodzenia żydowskiego. Poddał się konwersji na katolicyzm.

3 Generał rosyjski, głównodowodzący wojskami rosyjskimi podczas wojny krymskiej.

4 Spisek.

5 Wycofać się.