Na zdj. tytułowym: Kartka żywnościowa / Lebensmittel-Zusatzkarte. Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim z lat [1940-1943] 1944-1950; sygnatura 50.

Odezwa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza- „Wszystko dla wojska!”. Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim z lat [1940-1943] 1944-1950; sygnatura 50.
Ogłoszenie Zarządu Miejskiego w Białej Podlaskiej dotyczące wydawania kart żywnościowych. Źródło: Akta miasta Białej Podlaskiej z lat 1833-1950 [1951-1958]; sygnatura 335.
Odezwa Rady Głównej Opiekuńczej, dotycząca dostarczania kontyngentów. Źródło: Akta miasta Białej Podlaskiej z lat 1833-1950 [1951-1958]; sygnatura 335.
Ogłoszenie, dotyczące dostarczania kontyngentów. Źródło: Akta miasta Białej Podlaskiej z lat 1833-1950 [1951-1958]; sygnatura 335.