Pęka serce
Ludziom
Pęka serce 
Ptakom

W domach
Zgniecionych
Pałacami
Pustych
Obietnic

Od
Do
Zawsze

Sławomir Walencik