… Może ktoś widział, może słyszał
Co się w Radzyniu dzieje dzisiaj
Ktoś romantyczny wiersz napisał
O przeuroczym „Mieście Misia”
I dzieje rzecz się niesłychana
I dzieje się historia żywa
Gdy na pokojach księcia pana
Wielki poezji trwa festiwal
Wersy i strofy okazałe
Pomostu epok pełnią rolę
By chronić w swej Ojczyźnie Małej
Radzyńskich twórców rytm pokoleń

(R. Pudelski „Las rzeczy”)