W minioną niedzielę, w dolnym kościele sanktuarium MBNP odbyła się Wieczornica w hołdzie Janowi Pawłowi II. Montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odnosił się do 99 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny oraz 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Siedlcach. 

Autorem zdjęcia i filmu jest p. Mirosław Piasko (rkf24.pl):