Chrystus zmartwychwstan jest/Nam na przykład dan jest/Iż mamy zmartywchpowstać/ Z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Z okazji nadchodzących świąt

Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy Wam

wiary, że wszystko możemy w Tym, który nas umacnia

nadziei, że nasze ziemskie trudy w Bożej perspektywie mają cel i sens

miłości, która przezwycięża wszelkie zło

Chwil głębokiego oddechu w rodzinnym gronie

Radowania się sobą

Wesołego Allelują

życzy

zespół redakcyjny kozirynek.online

Instytut Bronisława Szlubowskiego

oraz

Towarzystwo Nauki i Kultury LIBRA